รายละเอียดข้อความข่าว
หัวข้อข่าว
:
เรียน สอบถาม admin
ข้อความข่าว
:
เรียน สอบถามหน่อยครับ ทำไม 05734 รพสต.นาใน นครพนม ครับ ไม่ ออกหน้ารายงานในเว็ป ครับ 0896204437
ไฟล์แนบ
:
--ไม่มีไฟล์แนบ--  
ผู้ส่งข่าว
:
[ภาสกร] วันที่ 21 ม.ค.58 21:50 น. (IP 1.1.209.xxx เปิดอ่านแล้วทั้งหมด 1247 ครั้ง)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 0-4251-1410 ต่อ 125
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 036009 ครั้ง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554