รายละเอียดข้อความข่าว
หัวข้อข่าว
:
ปรับปรุงการออกรายงาน
ข้อความข่าว
:
มีการปรับปรุงการออกรายงานเพิ่มเติม...หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งด้วยครับ
ไฟล์แนบ
:
--ไม่มีไฟล์แนบ--  
ผู้ส่งข่าว
:
[ผู้ดูแลระบบ] วันที่ 20 ก.ย.55 22:39 น. (IP 180.180.205.xxx เปิดอ่านแล้วทั้งหมด 19841 ครั้ง)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 0-4251-1410 ต่อ 125
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 036010 ครั้ง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554